Doină din ciclul 4 Doine pe versuri de Mihai Eminescu :
 
Soliste :
 
Rose Naggar-Tremblay (mezzo-soprană, Canada) – Marele Premiu Opéra la Concursul Internaţional de canto « G. Enescu » (Paris, 2021)
 
Mihaela Alexa (soprană, România) – premiul al III-lea la Concursul Naţional de Interpretare a Liedului românesc (Braşov, 2013)
 
 
 
Sonet XLII pe versuri de Charles Baudelaire :
 
Solist : Andrei Cocîrlea (bariton, România) – Concursul Internaţional de canto « G. Enescu » (Paris, 2019)
 
 
Haiku 1 din ciclul 5 lieduri pe versuri de poeţi japonezi
 
Solistă : Elena Dincă (soprană, România) – Concursul Internaţional de canto « G. Enescu » (Paris, 2019)